<h6>CURSURI DE TRADUCERI pentru limbile: Engleza, Franceza, Italiana, Germana, Spaniola. <br/>  Cursurile trateaza subiectele si nivelul intalnite in cadrul EXAMENULUI DE TRADUCATORI- Ministerul Culturii. Lectorii sunt specialisti pe domeniile si limbile mentionate precum si evaluatori in cadrul unor comisii nationale de evaluare <br/>  Domeniile analizate in curs : Traduceri juridice ( domeniul stiinte juridice) , literare, economice, medicina etc.<br/>  Cursurile se adreseaza atat traducatorilor cat si persoanelor care doresc sa se pregateasca pentru examenul de traducator. <br/>  Cursurile sunt interactive si adaptate la nevoile participantilor.</h6>

CURSURI DE TRADUCERI pentru limbile: Engleza, Franceza, Italiana, Germana, Spaniola.
Cursurile trateaza subiectele si nivelul intalnite in cadrul EXAMENULUI DE TRADUCATORI- Ministerul Culturii. Lectorii sunt specialisti pe domeniile si limbile mentionate precum si evaluatori in cadrul unor comisii nationale de evaluare
Domeniile analizate in curs : Traduceri juridice ( domeniul stiinte juridice) , literare, economice, medicina etc.
Cursurile se adreseaza atat traducatorilor cat si persoanelor care doresc sa se pregateasca pentru examenul de traducator.
Cursurile sunt interactive si adaptate la nevoile participantilor.

Pentru detalii si inscrieri aici

Pregătire intensivă pentru examenul de traducător

carti

Cursul se adresează în special persoanelor care doresc să susţină examenul pentru traducători, dar şi tuturor celor interesaţi de traduceri.

Cursurile vor fi interactive, cu sesiuni intensive de aplicaţii pe texte în funcţie de domeniile solicitate de cursanţi.

competente

 • Dobândirea competenţelor de abordare a fenomenului traducerilor şi retroversiunilor, din perspectivă interculturală şi interdisciplinară.
 • Capacitatea de a analiza şi de a interpreta textul literar sau specializat de tradus şi de a decela, de a identifica dificultăţile de traducere în funcţie de criterii specifice.
 • Capacitatea de a evalua structuri specifice limbii ţintă în comparaţie cu limba sursă, şi de a transpune un text în funcţie de acest aspect.

tematica

 • Teorii ale traducerii: privire generală;
 • Introducere în terminologie: principii şi aplicaţii;
 • Traducerea literară şi traducerea non-literară: aspecte comparative ale traductibilităţii;       
 • Discurs specific şi principii de redactare în limba străină;        
 • Aprecierea calităţii traducerii: evaluare şi autoevaluare. Formarea competenţei de folosire a criteriilor de evaluare a traducerii.
TAXA DE PARTICIPARE: 800 lei
Taxa se achită în contul SC Dinamic Life SRL: RO95BTRL04401202F88418XX deschis la BANCA TRANSILVANIA, Sucursala Unirii
CUI 24484226

 

 

Înscriere curs traductologie

Obţinerea Certificatului de Traducător şi a Autorizaţiei de Traducător şi Interpret 

Legea 76 din 28 aprilie 2016 specifică faptul că orice persoană care dorește să obțină Autorizația de Traducător și Interpret va susține examenele organizate de către Ministerul Culturii prin Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală. 

Toate detaliile acestui examen de atestare traducător se pot vizualiza pe www.culturadata.ro/examentraducator. Cele cinci butoane din stânga paginii conţin submeniuri descriptive. 

Examenele durează două ore  limba străină - limba română  si alte doua ore limba română - limba străină, în aceeaşi zi, cu o pauză de o oră între cele două examene.  
 
Limbile pentru care se organizează examene de traducători în şi din limbi străine sunt: limba engleză, franceză, germană, italiană, portugheză, spaniolă, rusă.
Limbile pentru care se pot realiza examene de traducători, la cererea candidaţilor sunt: limba arabă, bulgară, cehă, chineză, daneză, ebraică-ivrit, japoneză, maghiară, olandeză, neogreacă, polonă, rromani, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, ucraineană. 
 
În sala de examinare candidaţii pot folosi doar dicţionare bilingve tipărite, generale sau de specialitatea aleasă de aceştia (juridic, medicină, tehnic, economic, etc).

Tezele sigilate sunt evaluate de către două comisii, fiecare notând lucrarea, după care se face media celor două note. Între nota șapte şi zece, candidatul este admis. Sub nota şapte, candidatul este considerat respins. 
Întregul proces de organizare și susținere a examenelor de apoi evaluarea lucrărilor este descris în site-ul menționat mai sus.  

Pregătirea  prin cursurile de traductologie a candidaților pentru acest examen NU condiționează reușita la examene dar contribuie la  buna lor pregătire, fiind concepută astfel ca cei mai buni evaluatori din România să lucreze individual și pe grupuri mici, un număr de ore absolut necesare fiecărui candidat.